TIS3:Info

Uit TIS3
Ga naar: navigatie, zoeken

Naam

TIS is de afkorting van Treinincidentscenario. Er zijn verscheidene scenario's, onderverdeeld in vijf categoriën, die een gestandaardiseerde afhandeling van een incident of calamiteit op het spoor beschrijven. Categorie 3 (TIS 3.1 t/m TIS 3.5) bevat scenario's voor aanrijdingen en botsingen.

Accounts

Hoewel deze site is gebouwd met Mediawiki, de software die sites als Wikipedia aanstuurt, is deze site niet vrij bewerkbaar door bezoekers. Daarom is het aanmaken van een gebruikersaccount op deze site ook niet mogelijk. De keuze voor Mediawiki is ingegeven door het gemak in onderhoud.

Auteursrechten

Alle foto's op deze site worden gebruikt met toestemming, hetzij impliciet door een Creative Commons-licentie op de foto, hetzij expliciet door schriftelijke toestemming van de rechtenhouder. Mocht er toch een foto op deze site staan waarvan u van mening bent dat er auteursrechten worden geschonden, dan wordt u verzocht hierover contact op te nemen met de beheerder.

Bronnen

Getracht wordt om alle incidenten te beschrijven aan de hand van betrouwbare bronnen en gebaseerd op geverifieerde feiten. De beheerder heeft als medewerker bij de spoorwegen de beschikking over diverse gedetailleerde bronnen, maar voor deze site worden enkel openbaar beschikbare bronnen gebruikt, om de verifieerbaarheid van de feiten voor iedereen mogelijk te maken.